Bendra informacija

UAB „Alma littera“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis ir / ar socialinių tinklų paskyromis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 120029537
Buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius
Tel. nr.: (8 5) 263 8877
El. paštas: [email protected]

Prižiūrinčiosios institucijos:Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ir / ar socialinių tinklų ir/ar mobiliose programėlėse paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PTJei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų interneto svetainėse / socialinių tinklų paskyrose/ mobiliose programėlėse, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie interneto svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų interneto svetaines ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?Kaip naudojame jūsų informaciją?

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją

Mūsų interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pvz., interneto svetainėje http://www.kakemake.ltgalite užsiprenumeruoti naujienlaiškį pateikdami savo el. pašto adresą.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jūs galite neturėti galimybės naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Saugojimo terminas (pasibaigusšiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)

Tvarkymo pagrindas

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)*

El. pašto adresas

3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: naujienlaiškio atidarymas.

Sutikimas

Šventės / renginio planavimas

Užsakovo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu šventė vyksta namuose. Adresas taip pat reikalingas sąskaitai išrašyti), el. pašto adresas, telefono numeris, vaiko, dėl kurio organizuojama šventė vardas ir amžius, dalyvausiančių vaikų skaičius.

60 dienų nuo asmens duomenų pateikimo arba 60 dienų nuo įvykusios šventės / renginio

Sutikimas

Surinktą informaciją galime naudoti kitais tikslais tik su jūsų sutikimu*.

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių interneto svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėse 

Duomenų valdytojo interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių interneto svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapuko naudojimo vieta 

Slapuko pavadinimas 

Paskirtis 

Naudojami duomenys 

Galioja

www.kakemake.lt

Google Analytics

Svetainės lankomumo stebėjimas

Nuasmenintas identifikatorius, kad būtų galima identifikuoti lankytojo unikalumą

3 mėn nuo paskutiniojo apsilankymo svetainėje

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukus, naudojamus mūsų interneto svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų interneto svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

*Atkreipiame jūsų dėmesį, kad UAB „Alma littera“ valdomoms „Facebook” ir „YouTube“ paskyroms taikomos šių socialinių tinklų slapukų politikos.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu:
UAB „Alma littera“
Ulonų g. 2, 08245 Vilnius
Tel. nr.: (8 5) 263 8877

El. paštu: [email protected]

arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną:

El. paštas: pareigū[email protected].

Skundų pateikimas 

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinė informacija:

  1. Sapiegos 17, 10312 Vilnius
    Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
    Faks. (8 5) 261 9494
    El. paštas [email protected]

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama interneto svetainėje http://www.kakemake.lt.

Dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės 10 d. vadovo įsakymu Nr. AL-ĮS-18-11

Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2018 m. gegužės 10 d.